Actielijnen

In het programma Langer Thuis werkt het ministerie van VWS met 20 landelijke, regionale en lokale partijen samen. Het doel is dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Het programma richt zich op drie actielijnen: ondersteuning en zorg thuis, mantelzorger en vrijwilligers zorg en welzijn, en wonen.