Respijtzorg

Onder respijtzorg verstaan we alle vormen van vervangende zorg en ondersteuning die erop gericht zijn om mantelzorgers te ontlasten en overbelasting tegen te gaan. Respijtzorg kan incidenteel zijn bijvoorbeeld om een vakantie mogelijk te maken, of langdurend om een langere zorgperiode goed door te komen. Respijtzorg kan geleverd worden door naasten, vrijwilligers of door beroepskrachten en kan thuis of buitenshuis geleverd worden.
 

Wat doet de aanjager respijtzorg?

De Minister van VWS, Hugo de Jonge heeft Clémence Ross de opdracht gegeven om te bevorderen dat respijtzorg in Nederland beter beschikbaar komt voor mantelzorgers die dat nodig hebben. Er zijn veel mogelijkheden en initiatieven en veel partijen bij respijtzorg betrokken, toch is het een breed gedeelde ervaring dat er veel onbenutte kansen zijn om met respijtzorg overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan. Er is een breed palet aan respijtzorg nodig, dicht bij huis van lichte ondersteuning tot intensieve, professionele hulp. Clémence Ross ging met aanbieders, gemeenten, verzekeraars in gesprek om respijtzorg op maat te bevorderen en de drempel om die te verkrijgen zo laag mogelijk te maken.

In februari 2020 presenteerde Clémence Ross haar advies voor het verbeteren van de respijtzorg.