In voor mantelzorg Thuis

In het  programma ‘In voor mantelzorg’ zijn 12 gemeenten twee jaar intensief aan de slag om de ondersteuning van en samenwerking met mantelzorgers te verbeteren.

In lerende praktijken werken zorg- en welzijnsorganisaties aan vraagstukken van mantelzorgers en kijken in de praktijk welke oplossingen werken. Doel is dat mantelzorgers zich beter ondersteund voelen en het zorgen beter kunnen volhouden. De uitvoering is in handen van de kennisinstituten Movisie en Vilans.

De 12 lerende praktijken zijn Arnhem, Bergen op Zoom, Den Bosch, Cuijk, Ede, Epe, Horst aan de Maas, Leiden, Leusden, Renswoude en Stein. Het gaat om drie centrale vraagstukken: ‘Hoe zorg ik samen met beroepskrachten voor mijn naaste?’, ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’ en ‘Hoe geef ik op een goede manier ondersteuning aan mijn naaste?’ De deelnemende organisaties willen onder andere werken aan betere samenwerking onderling, betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers en aan een betere aandacht voor mantelzorgers.

Bezoek de website Invoormantelzorg.nl voor meer informatie.