(Ont)regel de Mantelzorg

Op donderdag 12 september nam Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het rapport (Ont)Regel de Mantelzorg in ontvangst van Liesbeth Hoogendijk, directeur van MantelzorgNL en Annette Stekelenburg, sprekende mantelzorger. Voor dit rapport dachten meer dan veertig mantelzorgers, experts en belanghebbenden na over het aanpakken van onnodige administratie en knellende procedures voor mantelzorgers. De eerste acties en gesprekken zullen nog dit najaar gerealiseerd worden.

Schrappen en verbeteren

De resultaten van het denkwerk bieden op korte en lange termijn oplossingen voor het verminderen van de regeldruk van de bijna vijf miljoen mantelzorgers in Nederland.

Dit zijn deĀ  9 schrappunten:

  • We schrappen de herindicatie voor zorgvragers met een chronische, onveranderde zorgvraag.
  • We vergroten de zekerheid van mantelzorgers op medehuurderschap als er geen sprake is van partnerschap.
  • We verbeteren het instrument mantelzorgverklaring voor mantelzorgwoningen.
  • We vereenvoudigen de mantelzorgverklaring voor medehuurderschap en de urgentieverklaring voor huurwoningen.
  • We vereenvoudigen de mantelzorgverklaring voor ontheffing van de sollicitatieplicht.
  • We maken bij het aanvragen van nieuwe hulpmiddelen voor zorgvragers die al een hulpmiddel hebben, gebruik van informatie die al bekend is in het dossier.
  • We maken mogelijk dat zorgvragers hulpmiddelen meenemen bij verhuizing naar een andere gemeente.
  • We verbeteren het aanschaffen of repareren van hulpmiddelen die de gemeente in natura verstrekt.
  • We vereenvoudigen de verantwoording van zorgvragers voor het declareren van vervoerskosten bij zorgverzekeraars.

De Argumentenfabriek ontwierp het denkproject en begeleidde de denksessies, in opdracht van het programma Langer Thuis en van VWS.