Pilots logeerzorg

Met logeerzorg worden de zorgtaken tijdelijk van de mantelzorger over genomen. De oudere verblijft enkele dagen op een logeerzorglocatie. In tien pilots onderzoekt Langer Thuis hoe deze logeerzorg georganiseerd kan worden en hoe dit door andere gemeenten kan worden toegepast. Op 17 april 2019 zijn de tien pilots van start gegaan.

Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein ziet het gat tussen zo lang mogelijk thuis wonen en het verpleeghuis groeien. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers wat fysiek en mentaal zwaar is waardoor zij overbelast kunnen raken. Daarom organiseert de gemeente samen met lokale aanbieders en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een logeervoorziening in de vorm van een respijthuis. Ze hebben  een logeervoorziening voor ogen met huiselijke sfeer met voornamelijk informele zorg, geleverd door opgeleide vrijwilligers. Als het nodig is wordt het aangevuld met  formele zorg.

Ede – Logeerhuis Vilente

In het nieuwe woonzorgcentrum De Klinkenberg in Ede kunnen ouderen ook tijdelijk logeren. Komend jaar onderzoekt de gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en Vilente welke wensen ouderen en mantelzorgers hebben voor zo’n kort verblijf en hoe dat mogelijk gemaakt kan worden.

Helmond – Logeerhuis Plezant

Plezant is een logeerhuis voor mensen met (een vermoeden van) dementie in de Peelregio. Een prettige en gastvrije accommodatie voor zeven gasten in het centrum van het Brabantse Lieshout.

Zuidoost Utrecht

De pilot logeerzorg zal binnen de regio Zuidoost Utrecht een waardevolle bijdrage leveren aan de ondersteuning van kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Inwoners kunnen op eenvoudige wijze toegang krijgen tot logeerzorg via een centraal aanmeldpunt. Met een strippenkaart kan op vijf verschillende locaties worden gelogeerd. Vanwege het brede palet van aanbieders kan een brede doelgroep op een vernieuwende wijze van de logeerzorg gebruikmaken.

Dordrecht

De  gemeente Dordrecht vindt het belangrijk om de mantelzorgers te ontlasten, te ondersteunen en te waarderen. Daar draagt deze pilot aan bij.  Ze gaan preventief, laagdrempelig en planbare respijtzorg (hier logeerzorg) aanbieden om mantelzorgers tijdig te ontlasten en te voorkomen dat ze overbelast raken. Ook gaan ze in dit pilotjaar in kaart brengen welke specifieke logeerzorgbehoeften er zijn bij mantelzorgers om daar in de toekomst beter op aan te kunnen sluiten.

Heerde en Epe

Heerde en Epe 

Met de pilot wordt in kaart gebracht door de gemeente Heerde en Epe wat de sociale meerwaarde is van logeerzorg voor de oudere en zijn mantelzorger. In de pilot zal worden onderzocht hoe de toegang tot de logeerzorg zo makkelijk mogelijk kan worden geregeld en wat voor invloed het heeft op de kwaliteit van leven van de oudere en zijn mantelzorger.

Dit zijn de twee locaties waar logeerzorg wordt aangeboden:

Groot Stokkert

Locatie de Wendhorst Viattence

Westland – Strandgoed Ter Heijde

Strandgoed Ter Heijde van Pieter van Foreest is een prachtig voorbeeld van een logeerhuis dat er aan bijdraagt om de mantelzorger te ontlasten. De hartelijke gastvrijheid, de liefdevolle zorg door professionals en vrijwilligers.  Met de pilot op deze locatie wil de gemeente Westland stimuleren dat er toekomstbestendige doorontwikkeling Strandgoed voor logeerzorg en hiervoor ook financiële afspraken kunnen worden gemaakt.

Capelle aan den IJssel – Zorgpension Fundis

Om mantelzorgers even tijd voor zichzelf te gunnen is in Capelle aan den IJssel respijtzorg beschikbaar via het Zorgpension van Fundis. De voorziening voorziet in een behoefte en draagt bij aan het ontlasten van zwaar belaste en overbelaste mantelzorgers.

Hoeksche Waard

Hoeksche Waard wil door middel van de pilot een beeld krijgen van wat onze inwoners nodig hebben op het gebied van respijt- en logeerzorg. Daarnaast is de pilot bedoeld om zorgprofessionals en mantelzorgers kennis te geven van de verschillende vormen van respijtzorg en de samenwerking tussen betrokken organisaties te versterken.