Samen ouder worden

In de ondersteuning voor ouderen thuis zijn veel vrijwilligers actief. Toch is niet altijd duidelijk wat vrijwilligersorganisaties kunnen betekenen in de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties. In het programma ‘Samen ouder worden’ wordt deze samenwerking verbeterd.

Om als gezamenlijke vrijwilligersorganisaties een verschil te kunnen maken voor onze ouderen heeft het programma Samen Ouder Worden een aantal doelen:

  1. De wensen en behoeften van ouderen leidend maken en daar als gezamenlijke vrijwilligersorganisaties nog beter op aansluiten.
  2. Het werven van vrijwilligers die zich voor langere tijd willen inzetten. Ook onder de ouderen zelf.
  3. Verbinden van generaties om elkaar te helpen en van elkaar te leren. We werken  niet alleen met ouderen, maar vergroten de betrokkenheid van vrijwilligers in de toekomst, door aankomende ouderen en jongeren te betrekken.
  4. Het bieden van passende ondersteuning, belangenbehartiging en middelen aan vrijwilligers om zich langere tijd voor ouderen in te kunnen zetten.
  5. Betere samenwerking door meer afstemming tussen de diverse betrokken partijen zoals mantelzorgers, zorgverleners, sociale wijkteams, gemeenten en de vrijwilligers(organisaties) om de rol van het vrijwilligerswerk zichtbaarder te maken en ons samen in te zetten voor onze ouderen.
  6. Het actief delen van de resultaten en ervaringen met zoveel mogelijk partners in het werkveld om van elkaar te leren en te inspireren voor de toekomst.
Deelnemende gemeenten Samen Ouder Worden november 2019
©NOV