Experimenten sociale benadering dementie

Langer Thuis ondersteunt 4 experimenten sociale benadering dementie in Rotterdam, Amsterdam, Amstelveen en Den Bosch. Deze experimenten zijn gebaseerd op de theorie van Anne-Mei Thé. Hierin staat de aandacht voor de sociale benadering van de mens met dementie en de mantelzorger centraal. En niet zozeer de medische benadering na de diagnose dementie.

De primaire doelstellingen van de trials zijn inspelen op onvervulde behoeften van mensen met dementie en naasten door een integrale aanpak vanuit zowel medisch, psychologisch als sociaal domein. De focus ligt ook op de verdraagzaamheid van mensen met dementie en naasten. Tevens richten de experimenten zich op het tegengaan van overbelasting van mantelzorgers; en het zorgen voor naasten op deze wijze ook weer aantrekkelijker te maken.

De trial bestaat per gemeente uit 2 groepen van 40 deelnemende gezinnen. In de trial worden mensen begeleid en gemonitord (o.b.v. kwaliteit van leven, zorg en ondersteuning, financiën). Het uiteindelijke doel is een betere begeleiding van mensen, andere werkwijzen en systeemaanpak, en de benadering beschikbaar maken voor iedereen in Nederland. Zodat deze informatie voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten beschikbaar wordt.