Taken van mantelzorgers in kaart

Het programma Langer Thuis stimuleert de ontwikkeling van hulpmiddelen voor het in kaart brengen van de taken van mantelzorgers.

Bordje vol

De methodiek ‘Bordje vol’ helpt inzicht te krijgen in de taken van een mantelzorger. Welke activiteiten kosten energie? Hoe lang is de situatie nog vol te houden? Ook helpt ‘Bordje vol’ te bepalen welke mensen kunnen helpen. Op deze manier kan een passender aanbod voor ondersteuning worden aangeboden.

Bordje vol

Mantelzorgtest

De CZ Mantelzorgtest geeft inzicht in hoeveel tijd en energie de mantelzorgtaken kosten. En hoe dit in verhouding staat tot werk, vrije tijd of andere verplichtingen. Naast het inzicht, helpt de Mantelzorgtest bij het vinden van hulp en het verlichten van zorgtaken. Naast de landelijke mantelzorgtest van CZ zijn er inmiddels ook varianten voor de regio Breda, Moerdijk en Tilburg. Deze zijn gemaakt in samenwerking met gemeenten en lokale zorginstellingen en tonen ook lokaal hulpaanbod.