Ondersteuning en zorg thuis

Bij de ondersteuning en zorg voor (kwetsbare) ouderen thuis is het belangrijk dat zorgverleners goed met elkaar samenwerken. Dat gebeurt nog niet overal. Langer Thuis wil zorgen voor een samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg. Een aanbod dat goed past bij de persoonlijke (sociale en medische) behoeften en wensen van ouderen.

Doel 1: zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving versterken

Ouderen zelf wensen in kaart laten brengen

Met hulp van hun sociale netwerk kunnen gezonde en vitale ouderen zich vaak lang zelfstandig redden. In de vragenlijsten van MijnKwaliteitVanLeven.nl kunnen ouderen zelf aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven. Als zij hun eigen wensen kennen, kunnen zij beter aangeven richting mantelzorgers en professionals wat voor hen belangrijk is.

Versterken sociale basis

In het programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals en betrokken organisaties. We versterken de sociale basis door te zorgen voor beter contact tussen buurtbewoners en binnen verenigingen. De volgende coalities van gemeenten, professionals en betrokken inwoners doen mee: Haarlem, Amersfoort, Hilversum, Venray, Beesd, Hoorn, Montferland, Soest, Lansingerland en Amstelveen.

Cliëntondersteuning gemeenten verbeteren

Cliëntondersteuners van de gemeente begeleiden ouderen met ingewikkelde hulpvragen. De komende tijd gaan we zorgen dat deze ondersteuners deskundiger en beter beschikbaar worden. Ook verbeteren we de bekendheid van de cliëntondersteuners.

Doel 2: professionals werken als 1 team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat

Netwerken verbeteren

In het programma Langer Thuis willen we de zorg rond een kwetsbare oudere verbeteren.

Het programma ‘Langdurige zorg en ondersteuning’ van ZonMw ondersteunt netwerken in de wijk om tot beter afgestemde zorg voor ouderen te komen. Hiervoor is 3 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Tegelijk hebben huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en andere zorgverleners in de eerste lijn de handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis’ opgesteld. Dertien landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein hebben actuele inzichten over de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen bijeengebracht.

Om goed samen te kunnen werken, moeten zij gegevens kunnen uitwisselen. Hier werkt het programma InZicht aan. Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog niet altijd digitaal. Het programma InZicht heeft als doel om veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling te versnellen.

Langer thuis met technologie

Technologische toepassingen (e-health) kunnen ouderen helpen langer zelfstandig thuis te wonen. Voorbeelden zijn valsensoren, sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand en online platforms voor sociale contacten in de buurt. Via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is 90 miljoen euro per jaar beschikbaar om verder te werken met deze oplossingen.

Doel 3: Specialist ouderengeneeskunde op juiste moment, op juiste plek

Bij complexe zorgvragen en in crisissituaties thuis is het belangrijk dat de huisarts direct de specifieke kennis en expertise van een specialist ouderengeneeskunde (SO) kan inschakelen. Dat ontlast huisartsen, kan onnodige ziekenhuisopnames voorkomen en laat cliënt, mantelzorger en hulpverleners beter anticiperen op acute situaties. Het kabinet breidt daarom het Zvw-pakket per 1 januari 2020 uit met de specialist ouderengeneeskunde.

Overgang naar verpleeghuis

Als thuis wonen niet meer mogelijk is, moet de overgang naar een verpleeghuis goed verlopen. De afgelopen tijd zijn de knelpunten bij deze overgang uitgezocht. De komende tijd wordt een aanpak opgesteld om deze overgang te verbeteren.

Doel 4: doorstroom van en naar tijdelijk verblijf versoepelen

Langer thuis wonen en meer tijdelijke opnames hangen met elkaar samen. Kan een oudere tijdelijk niet thuis zijn? Dan moet de overgang naar een tijdelijk verblijf soepel verlopen. En het moet duidelijker worden welke zorgplekken op een bepaald moment beschikbaar zijn. Vanuit Langer Thuis wordt de overgang van thuis naar een tijdelijk verblijf versoepeld.