Cliëntondersteuning

In het kader van de aanpak cliëntondersteuning wordt gewerkt aan vier opgaven.

  • Er moet meer inzicht komen in hoe de vraag naar en het aanbod van cliëntondersteuning er precies uitziet.
  • Cliëntondersteuning moet beter bekend zijn en georganiseerd worden. Daar waar de eerste hulp- of ondersteuningsvraag wordt gesteld, moet de betrokken professional de cliënt kunnen wijzen op de mogelijkheid om cliëntondersteuning te krijgen.
  • Er moet gericht werk gemaakt worden van de bekendheid over het recht op cliëntondersteuning bij cliënten of hun naasten.
  •  Cliëntorganisaties, cliëntondersteuners en hun beroepsgroep, gemeenten en zorgkantoren gaan aan de slag om de kwaliteit en deskundigheid te bevorderen, in het bijzonder om specifieke groepen nog beter te leren bedienen. Eén van deze specifieke groepen is zelfstandig wonende ouderen. Een aantal gemeenten gaat in pilots ervaring opdoen hoe (gespecialiseerde) cliëntondersteuning voor deze doelgroep kan worden ingericht.