Handreiking kwetsbare ouderen thuis

Huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en andere zorgverleners in de eerste lijn hebben de handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis’ opgesteld. Dertien landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein hebben actuele inzichten over de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen bijeengebracht.

De publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen. Bij de handreiking horen 3 instrumenten die helpen om de handreiking in praktijk te brengen:

  1. een gespreks- en rekeninstrument dat de kosten en baten van de zorg aan kwetsbare ouderen lokaal en regionaal niveau inzichtelijk maakt;
  2. een online tool die de samenwerkingsafspraken op wijkniveau in beeld brengt;
  3. overzicht van randvoorwaarden, succesfactoren en aandachtspunten voor zorg aan kwetsbare ouderen thuis.