Subsidie ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ nog één keer open

Werkt u met uw lokale partners aan een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn voor thuiswonende ouderen? En wilt u dit netwerk graag verder doorontwikkelen?

In 2020-2021 biedt het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) nog één keer de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor lokale netwerken in de verschillende fases van hun ontwikkeling. Dit programma wordt uitgevoerd door samenwerkingspartner ZonMW en vanuit het VWS-programma Langer Thuis ondersteund.

Begin september gaat de laatste oproep open voor beginnende netwerken (Fase I - Ontwikkelsubsidie) en begin 2021 opent de laatste subsidieoproep voor de meer gevorderde netwerken (Fase II - Uitwerkingssubsidie).

©ZonMW

Veel netwerken reeds aan de slag

Eind 2019 startten de eerste projecten vanuit de subsidieregeling ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ van het programma LZO. Verspreid over Nederland konden sindsdien 63 netwerken met een Ontwikkelsubsidie werken aan o.a. een gezamenlijke visie en ambitie over het bieden van een (verbeterd) samenhangende aanbod.

Daarnaast hebben 35 netwerken een Uitwerkingssubsidie ontvangen om zich verder te ontwikkelen door samen te werken aan variërende onderwerpen om zo het lerend vermogen en de verandercapaciteit van het lokale netwerk te vergroten en de samenwerking verder te formaliseren en te professionaliseren. Een deel van deze 35 netwerken ontving deze Uitwerkingssubsidie volgend op een eerder ontvangen Ontwikkelsubsidie.

Doorstromen blijft mogelijk

Voor netwerken die reeds een Ontwikkelsubsidie of Uitwerkingssubsidie toegekend hebben gekregen, zal zoveel mogelijk op gepaste tijden de mogelijkheid worden geboden om een subsidie voor de volgende fase aan te vragen. Zij ontvangen een persoonlijk bericht wanneer deze mogelijkheden er zijn.

Wat is een Ontwikkelsubsidie (Fase I)?

Met de Ontwikkelsubsidie kunnen netwerken samen met een extern adviseur het netwerk verder doorontwikkelen, verstevigen en uitbreiden. Doel is het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de thuiswonende ouderen in het werkgebied. Tijdens het project stelt het netwerk een plan van aanpak op voor het uitwerken van twee concrete onderwerpen. Belangrijke mijlpalen van Fase I zijn in ieder geval het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en ambitie.

Wat is een Uitwerkingssubsidie (Fase II)?

De Uitwerkingssubsidie richt zich op lokale netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken aan een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg. Het lokale netwerk biedt in ieder geval huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg. De coördinatie van het netwerk is belegd en mocht het nodig zijn dan is uitbreiding van uw netwerk een belangrijk streven gedurende dit project. Met de Uitwerkingssubsidie kan het netwerk zich, samen met een actieonderzoeker, verder ontwikkelen, verbeteren en borgen. In deze laatste ronde van de Uitwerkingssubsidie zal er ook specifiek aandacht komen voor het borgen van de beoogde projectresultaten en het verduurzamen van uw netwerk.

Voor netwerken die al een Uitwerkingssubsidie (Fase II) zijn gestart, bestaat de mogelijkheid om na afronding van het Uitwerkingsproject een aparte Verduurzamingssubsidie (Fase III) aan te vragen. Momenteel staat de eerste subsidieoproep open voor de Fase II-projecten die al zijn afgerond.

Ook aan de slag met het (verder) ontwikkelen en verstevigen van uw netwerk?

Dit jaar en begin 2021 komen er voor de laatste keer nieuwe subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken in verschillende fasen van hun ontwikkeling. Begin september zal een oproep opengaan voor beginnende netwerken (Fase I - Ontwikkelsubsidie) en begin 2021 zal een er oproep opengaan voor de meer gevorderde netwerken (Fase II- Uitwerkingssubsidie).

Beide oproepen zullen in aangepaste vorm verschijnen, op basis van evaluaties van eerdere oproepen en rekening houdend met de afloop van het programma LZO. Houd onze website in de gaten of schrijf u in voor de nieuwsbrief van ZonMw .

Onderaan dit artikel vindt u een aantal praktijkvoorbeelden.

De ontwikkeling van lokale netwerken samenhangende ouderenzorg wordt gefinancierd in het kader van de opdracht vanuit het VWS programma Langer Thuis, dat onderdeel is van het Pact voor de Ouderenzorg.