Overgang van huis naar verpleeghuis

Als thuis wonen niet meer mogelijk is, moet de overgang naar een verpleeghuis goed verlopen. Signalen dat deze overgang lang niet altijd gemakkelijk verloopt waren aanleiding om verdiepend onderzoek te doen.

Recent is het  rapport ‘Van Thuis naar het Verpleeghuis’ gepubliceerd. Dit rapport is door Vilans gemaakt en gaat in op de knelpunten in de overgang tussen thuis en het verpleeghuis. Deze overgang moet voor ouderen zo soepel mogelijk verlopen en moet aansluiten bij de zorgvraag die ouderen op dat moment hebben. Nu de knelpuntenanalyse gereed is gaan partijen gezamenlijk vervolgacties bepalen en verder aan de slag.