Toekomstige zorgvraag in de regio in beeld

Het regionale zorg- en ondersteuningsaanbod moet aansluiten op de behoeften van de mensen die in de regio wonen. Een helder beeld van de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking is daarom onmisbaar. Net als zicht op de zorgvraag die daar per regio uit voortkomt. Het is belangrijk om met partijen gezamenlijk een beeld te vormen van de toekomstige zorgvraag. Met dit gedeelde regiobeeld geeft u gezamenlijk richting aan noodzakelijke actie.

Het regiobeeld kunt u gebruiken om antwoord te vinden op vragen als:

  • Wat doen we al goed in de regio en wat kan beter?
  • Welke zorg hebben we in onze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar?

Op basis van dit regiobeeld kan een breed gedragen regiovisie worden opgesteld. En kan elke betrokken partij (zoals een zorgverlener, gemeente of zorgverzekeraar) vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid afspraken maken over zorgorganisatie en zorginkoop. De gemeenschappelijke opgave geeft daarmee richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Ook geeft het richting aan de manier waarop aanbieders zorg en ondersteuning organiseren en professionals zorg verlenen.

Regiobeeld.nl geeft inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op regiobeeld.nl vindt u cijfers en visualisaties over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid & leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving.

Meer informatie: Juiste zorg op de juiste plek: https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/themas/toekomstige-zorgvraag-in-beeld