Regionale samenwerking verbeteren

In veel regio’s in het land wordt gewerkt aan integrale zorg voor ouderen thuis. Die regio’s kunnen veel van elkaars ervaringen leren. Onder leiding van de ROS Raedelijn is een lerend netwerk opgericht. Eind 2019 is dit netwerk gestart met het organiseren van inspiratiebijeenkomsten en masterclasses. Trekkers van netwerken met vragen over regionale samenwerking gericht op ouderen kunnen terecht bij het Netwerkbureau Langer Thuis.

Lerend netwerk ouderenzorg in de regio

Om de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen in Nederland toekomstbestendig te maken, ontwikkelen steeds meer regio’s een gedeelde ambitie en aanpak gericht op integrale ouderenzorg in de wijk, ondersteuning van mantelzorgers/vrijwilligers en een geschikte woonsituatie (doelen Langer Thuis). Belangrijke voorwaarden voor geslaagde samenwerking in de regio zijn het optimaal betrekken van het perspectief van ouderen in de regio, samenwerking over grenzen van organisaties en domeinen heen, commitment op het gemeenschappelijke doel, en lef en eigenaarschap van de deelnemende partijen: partijen/bestuurders die “ervoor gaan”!

Om tot de juiste zorg op de juiste plek te komen is een zekere schaalgrootte van netwerken nodig en een meerjarenperspectief. De basis hiervoor is een regiobeeld, gericht op duurzame verbetering van gezondheidsuitkomsten, kwaliteit en doelmatigheid. Hierbij wordt vaak uitgegaan van regio’s van 100.000 inwoners of meer. Het lerend netwerk ouderenzorg in de regio richt zich op deze samenwerkingsverbanden.