Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband.

Logo SET

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. De SET is bedoeld als stimulans voor het creëren van meer gebruikers, structurele inbedding in het zorgproces en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen. De regeling richt zich op mensen met een chronisch ziekte of een beperking, of een groot risico daarop, (waaronder ouderen) die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben.

Overweegt u ook een aanvraag voor de SET in te dienen? Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u een quickscan doen en vrijblijvend uw plan voorleggen. Meer informatie over de SET is te vinden op de website van ZonMw.