Langer thuis met valpreventie

Vallen bij ouderen komt steeds vaker voor. Het aantal letsels door vallen en dodelijke valongevallen stijgen. Dat betekent vaak ook dat deze groep  (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. Door valpreventie kunnen ouderen langer thuis blijven wonen, zijn zij actiever en minder eenzaam.

Er is veel bekend over wat werkt en er zijn meerdere (kosten) effectieve programma’s beschikbaar. Uit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse blijkt ook dat dit loont. Niet alleen verbetert de kwaliteit van leven van ouderen zelf door valpreventie, het levert ook minder zorgkosten en druk op de acute zorg en verpleeghuiszorg op.

Ondanks dat valpreventie kostenbesparend is, wordt nog maar een klein deel van de potentiële doelgroep in Nederland bereikt. Daarom zet het ministerie van VWS in op de landelijke beschikbaarheid van valpreventie. Op dit moment worden samen met het werkveld knelpunten hiervoor en mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Vanaf 2020 wordt actief samengewerkt om de knelpunten die een groter bereik voor effectieve valpreventie in de weg staan weg te nemen. Dat krijgt een vervolg binnen het programma Langer Thuis.