Versoepelen doorstroom van en naar tijdelijk verblijf

Langer thuis wonen en meer tijdelijke opnames hangen met elkaar samen. Kan een oudere tijdelijk niet thuis zijn? Dan moet de overgang naar een tijdelijk verblijf soepel verlopen.

Het moet duidelijk zijn welke zorgplekken op een bepaald moment beschikbaar zijn. Daarvoor is er in Nederland inmiddels een landelijk netwerk van 43 regionale coordinatiefuncties tijdelijk verblijf opgezet. Het doel is huisartsen en ziekenhuizen te ondersteunen in het vinden van een geschikte plek tijdelijke verblijfplek voor mensen die op dat moment nog niet of even niet thuis kunnen zijn. Het gaat met name om eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg, steeds vaker ook Wlz-crisiszorg en in sommige gevallen inmiddels ook Wmo-spoedzorg. De coördinatiefuncties zijn ondersteunend aan zorgprofessionals en zorgaanbieders, ze leveren geen directe zorg aan mensen en hebben zelf geen bedden beschikbaar.

Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden zijn om ‘ongelabelde bedden voor tijdelijk verblijf’ te realiseren. Soms is de situatie zo dat het wel duidelijk is dat een cliënt opgenomen moet worden, maar is het niet gelijk duidelijk onder welk zorgstelsel de zorg valt. Recent hebben we uitgezocht of er nu al initiatieven zijn die dit doen. Daaruit blijkt dat er in Nederland in ieder geval 31 initiatieven zijn die al werken met één ingang voor ongepland (tijdelijk) verblijf. De komende tijd gaan we kijken wat we zowel op korte als op langere termijn kunnen doen om een soepele overgang naar ongepland (tijdelijk) verblijf goed te organiseren.

Daarnaast worden afspraken gemaakt over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg in de 11 Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ-en).