Subisidie verbeteren lokale netwerken

Om de lokale zorg voor ouderen te verbeteren, kan het van belang zijn om ook de samenwerking tussen zorgprofessionals in de wijk te versterken. VWS heeft daarom de subsidie 'Verbeteren lokale netwerken' in het leven geroepen. Deze wordt toegewezen door partnerorganisatie ZonMW via het programma ‘Langdurige zorg en ondersteuning (LZO)’.

De deelnemende netwerken richten zich met name op de 75-plusser die kwetsbaar is en het risico loopt de regie over het leven te verliezen.

Subsidieregelingen Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

Voor mensen die langdurig ondersteuning of zorg nodig hebben is er veel veranderd
Ook voor ouderen die steeds vaker langer thuis blijven wonen.
Dat vraagt om goed op elkaar afgestemde ondersteuning en zorg die past bij de behoeften en mogelijkheden van ouderen en de mensen om hen heen.
Het vormgeven van deze ondersteuning en zorg doe je samen met ouderen zelf en hun naasten.
Om hen heen staat een netwerk van professionals, zoals de huisarts, de thuiszorg medewerker,
Het centrum voor dagbesteding, de fysiotherapeut...
Samen bieden zij passende ondersteuning en zorg.
Het is belangrijk dat deze netwerken voortdurend blijven leren, om bestaande werkwijzen te verbeteren en waar nodig nieuwe te ontwikkelen.
Het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning helpt lokale netwerken hierbij.
Met subsidies om het netwerk verder te ontwikkelen en op die manier de ondersteuning en zorg goed af te stemmen op de lokale en individuele situatie.
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden.
Zo is er een Ontwikkelsubsidie voor startende netwerken en een Uitwerkingssubsidie voor meer ervaren netwerken.
Maakt u deel uit van een lokaal netwerk dat samenhangende ondersteuning en zorg biedt aan thuiswonende ouderen in wilt u dit verder ontwikkelen?
Bekijk de subsidiemogelijkheden en blijf op de hoogte via www.zonmw.nl/lzo

Het subsidietraject 'Verbeteren lokale netwerken' heeft als doel om lokale zorgnetwerken verder te ontwikkelen en bestendigen zodat thuiswonende ouderen beter ondersteund worden. De organisatievorm, visie en omvang van het netwerk kunnen verschillen.

Deelnemers doorlopen diverse fases, waarbij begeleiding, kennis en subsidie ter beschikking staat.

Fase I: de ontwikkelsubsidie

In de eerste fase van het traject ontwikkelen, verstevigen en breiden deelnemers het netwerk verder uit onder beleiding van een externe adviseur. Daarbij wordt onderzocht hoe het aanbod zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de behoeften en wensen van de thuiswonende ouderen in het werkgebied.

Begin september gaat voor de laatste keer een subsidieoproep voor Fase I – Ontwikkelsubsidie open.

Fase II: de uitwerkingssubsidie

Netwerken die deelnemen aan de tweede fase werken al langer samen; ze bieden in elk geval al huisartsenzorg en wijkverpleging aan. In deze fase wordt het netwerk beter ontwikkeld onder begeleiding van een actieonderzoeker. De deelnemers gaan aan de slag met specifieke thema's en leren van de praktijk.

Deelnemers uit fase één moeten zich hiervoor opnieuw aanmelden. Begin 2021 gaat deze subsidieoproep voor de laatste keer open.

Fase III: de verduurzamingssubsidie 

Als laatste stap kunnen netwerken hun resultaten leren verduurzamen zodat de samenwerking ook na het subsidie- en kennistraject blijft bestaan. Er wordt gekeken naar financieringsmogelijkheden en het toepassen van een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg. Momenteel staat de subsidieoproep open voor de Fase II-projecten die al zijn afgerond.