Subisidie verbeteren lokale netwerken

In het programma Langer Thuis willen we de samenwerking tussen professionals in de zorg rond een kwetsbare oudere verbeteren. Een van de onderdelen van het ZonMw programma ‘Langdurige zorg en ondersteuning (LZO)’ is gericht op lokale netwerken samenhangende ouderenzorg.
 

Subsidieregelingen Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

Voor mensen die langdurig ondersteuning of zorg nodig hebben is er veel veranderd
Ook voor ouderen die steeds vaker langer thuis blijven wonen.
Dat vraagt om goed op elkaar afgestemde ondersteuning en zorg die past bij de behoeften en mogelijkheden van ouderen en de mensen om hen heen.
Het vormgeven van deze ondersteuning en zorg doe je samen met ouderen zelf en hun naasten.
Om hen heen staat een netwerk van professionals, zoals de huisarts, de thuiszorg medewerker,
Het centrum voor dagbesteding, de fysiotherapeut...
Samen bieden zij passende ondersteuning en zorg.
Het is belangrijk dat deze netwerken voortdurend blijven leren, om bestaande werkwijzen te verbeteren en waar nodig nieuwe te ontwikkelen.
Het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning helpt lokale netwerken hierbij.
Met subsidies om het netwerk verder te ontwikkelen en op die manier de ondersteuning en zorg goed af te stemmen op de lokale en individuele situatie.
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden.
Zo is er een Ontwikkelsubsidie voor startende netwerken en een Uitwerkingssubsidie voor meer ervaren netwerken.
Maakt u deel uit van een lokaal netwerk dat samenhangende ondersteuning en zorg biedt aan thuiswonende ouderen in wilt u dit verder ontwikkelen?
Bekijk de subsidiemogelijkheden en blijf op de hoogte via www.zonmw.nl/lzo

Deze programmalijn faciliteert het opzetten, verder ontwikkelen en bestendigen van lokale netwerken samenhangende zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen. Doel is dat zij op een goede en veilige manier langer thuis kunnen wonen. Deze netwerken leren voortdurend om bestaande werkwijzen te verbeteren en waar nodig nieuwe te ontwikkelen. Hiervoor zijn verschillende subsidies beschikbaar.

Fase I: de ontwikkelsubsidie

Dit is een ontwikkelsubsidie met een looptijd van 4 maanden. Het maximale budget per project is € 17.500. Aanvragen voor de tweede ronde konden worden ingediend tot en met 31 december 2019.

Fase II: de uitwerkingssubsidie

Dit is een uitwerkingssubsidie met een looptijd van 12 maanden. Het maximale budget per project is €49.500. Aanvragen voor de tweede ronde konden worden ingediend tot 15 oktober 2019.

Fase III: de verduurzamingssubsidie 

Dit is een verduurzamingssubsidie met een looptijd van 6 maanden. Het maximale budget per project is €25.000. Deze ronde wordt in de loop van  2020 geopend. Dan volgt ook meer informatie over deze subsidiemogelijkheid.