Versterken sociale basis

In het programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals en betrokken organisaties. We versterken de sociale basis door te zorgen voor beter contact tussen buurtbewoners en binnen verenigingen. De volgende coalities van gemeenten, professionals en betrokken inwoners doen mee: Haarlem, Amersfoort, Hilversum, Venray, Beesd, Hoorn, Montferland, Soest, Lansingerland en Amstelveen.

Typologie ouderen sociale basis
©VWS
Tekening van de 10 typen ouderen die sociaal werkers helpen in de sociale basis. Er is een indeling gemaakt op basis van hoe actief zij nog zijn voor elkaar en in de wijk.