Vouchers Juiste zorg op de juiste plek

Het ZonMw programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is 19 maart 2019 van start gegaan voor een periode van drie jaar. Er is in totaal 7 miljoen euro beschikbaar.
 

De subsidieregeling bestaat uit 4 instrumenten:

  1. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
  2. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
  3. De Uitvoeringsimpuls is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken. Deze subsidie is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls.
  4. De voucherregeling van het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) biedt financiële ondersteuning aan startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die een integraal en op de behoeften van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod willen ontwikkelen.