Langer Thuis- Inclusieve wijk

Elk woongebied, geschikt en inclusief. Het Innovatieprogramma langer thuis – inclusieve wijk ontwikkelt met 24 gebieden de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen.

Twee jaar ondersteunt Platform31 24 gebiedscoalities met interactieve bijeenkomsten, praktijkgericht onderzoek en het toepassen van innovatiethema’s in de wijk. De deelnemers in de gebiedscoalities sparren, netwerken, spiegelen en reflecteren over de bouwstenen van hun inclusieve wijk en geven antwoord op de vragen:

  • Wat is goed wonen?
  • Wat is een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving?
  • Welke voorzieningen in de nabijheid zijn helpend?
  • Welke aanpakken helpen om gezamenlijk aan de slag te gaan?

Het programma levert voorbeelden en aanpakken op om tot de gewenste ‘uitrusting’ van deze wijk te komen, het zet partijen aan tot investeren en biedt tools en instrumenten voor borging.