Langer Thuis- Inclusieve wijk

Platform31 is in februari 2019 Innovatieprogramma Langer Thuis – Inclusieve wijk gestart. Dit programma bekijkt in 24 gemeenten naar de lokale opgave van wonen en zorg en wat kwetsbare mensen nodig hebben aan voorzieningen in de wijk.

Platform31 en het G40-Stedennetwerk zetten twee jaar lang de schijnwerper op 24 woongebieden met het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk.

Inclusieve wijk: 24 gebiedscoalities