Handreiking Langer Thuis voor gemeenten

Gemeenten doen onderzoek naar de toekomstige woonzorgopgave in hun wijken en dorpen. Platform31 heeft een handreiking opgesteld voor gemeenten waarin voorbeelden van dergelijk onderzoek worden beschreven. In de handreiking staan ook tips hoe deze onderzoeken kunnen worden omgezet in afspraken met partners.

Cover Langer Thuis, werk in uitvoering
Beeld: Platform31

Aan de basis van deze handreiking ligt een landelijke enquĂȘte en aanvullende interviews met bestuurders, programmaleiders en beleidsmensen. Platform31 vroeg ruim 135 gemeenten en hun partners hoe zij op weg zijn met het onderzoek en het uitvoeringsprogramma. Wat lukt? Welke best practices zijn er? Wat blijkt in de praktijk moeilijk? De handreiking is te downloaden via de website van Platform31.