Ondersteuningsteam Wonen en Zorg

Om gemeenten en corporaties te ondersteunen bij het in kaart brengen van de lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg is het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) opgericht. Ook helpt het team om deze vraagstukken uit te werken.

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg ondersteunt gemeenten en corporaties die hun vraagstukken voor wonen en zorg in kaart willen brengen. Het Ondersteuningsteam helpt er vooral bij deze concreet te maken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en uitvoeren van een wijkaanpak. Of aan een flexibele woningvoorraad voor mensen die nu en in de toekomst zorg en ondersteuning nodig hebben, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Kosten ondersteuning

Het intakegesprek is gratis. Voor verdere inzet van het ondersteuningsteam draagt de gemeente of corporatie een derde van de kosten bij. Dit tot een maximum van € 3.500 (inclusief btw). De overige kosten vergoedt het Rijk. Dit tot een maximum van € 7.000.