Taskforce Wonen en Zorg

De VNG, Actiz, Aedes en de Ministeries van BZK en VWS zijn gezamenlijk de Taskforce Wonen en Zorg gestart om het aanpakken van de lokale woonopgave voor zelfstandig wonende ouderen kracht bij te zetten.

De Taskforce bestaat uit twee wethouders, twee corporatiebestuurders, twee zorgbestuurders en twee vertegenwoordigers van het Rijk (VWS en BZK) en staat onder voorzitterschap van wethouder Hans Adriani. Het werkplan van de Taskforce, praktische tips voor partners om lokaal aan de slag te gaan en een meldpunt voor knelpunten zijn te vinden op www.taskforcewonenzorg.nl.

De Taskforce gaat de komende jaren beweging organiseren in het hele land: stimuleren dat overal gemeenten, corporaties en zorgorganisaties met elkaar afspraken gaan maken over de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. De Taskforce wil dat:

 1. eind 2020 in alle gemeenten een concrete analyse is gemaakt van de lokale opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte, dat deze analyse wordt vertaald in ambities en keuzes, en wordt vastgelegd in een woonzorgvisie.
 2. in 2021 in alle gemeenten prestatieafspraken worden gemaakt over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, als basis om tot uitvoering te komen van concrete plannen.
 3. in de komende jaren in alle gemeenten projecten in uitvoering gebracht worden die inspelen op de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

Om gemeenten te helpen deze visies, opgaven en plannen te realiseren is het ondersteuningsteam Wonen en Zorg beschikbaar.

Taskforce
Bovenste rij, van links naar rechts: Heleen Stigter, Marleen Damen, John Bos, Marieke Kleiboer en Rick Hogenboom. Onderste rij, van links naar rechts: Chris Kuijpers, Cees van Boven en Hans Adriani. *Marien de Langen ontbreekt op de foto.

De Taskforce bestaat uit de volgende leden:

 • Hans Adriani, wethouder Wonen gemeente Nieuwegein (voorzitter Taskforce)
 • Marleen Damen, wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn gemeente Leiden
 • Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland
 • Marien de Langen, bestuursvoorzitter Stadgenoot
 • John Bos, bestuurder Woonzorg Flevoland
 • Rick Hogenboom, directeur-bestuurder De Posten
 • Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning Ministerie van VWS
 • Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, Ministerie van BZK
Logo Taskforce Wonen en Zorg