Woonvarianten voor senioren

Om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken, is het nodig dat er nieuwe woonvormen komen voor ouderen. Kennisorganisatie Platform31 verzamelt voorbeelden van nieuwe woon(zorg)vormen, en deelt knelpunten en succesfactoren. Zo kunnen andere initiatiefnemers hiervan leren.

In het driejarige project ‘Woonvarianten voor senioren’ ontwikkelt Platform31 kennis over het opzetten van wooninitiatieven voor senioren. Elk jaar worden 10 initiatieven gevolgd en bekeken op welke wijze deze initiatieven met knelpunten zijn omgegaan, welke lessen hieruit getrokken kunnen worden en wordt samen met een kopgroep naar oplossingen gezocht.