Stimuleringsregeling Wonen en Zorg open

Het wordt eenvoudiger voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige woonvormen voor ouderen te financieren. Hiervoor is de stimuleringsregeling Wonen en Zorg opengesteld.

Minister De Jonge met ondertekenaars Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
Mininster Hugo de Jonge van VWS en vertegenwoordigers van de banken bij de start van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

De zogenaamde borgstellingsovereenkomst hiervoor werd 3 april door de banken en minister Hugo de Jonge (VWS) gesloten tijdens een bezoek aan de Knarrenhof in Zwolle. De Knarrenhof is een voorbeeld van een kleinschalig project van levensloopbestendige woningen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Het kabinet wil de ontwikkeling van dergelijke nieuwe woonvormen stimuleren. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, onder meer omdat de financiering lastig rond is te krijgen.

Minister De Jonge is ervan overtuigd dat de afspraken die met de banken gemaakt zijn van groot belang zijn voor de ontwikkeling van woonvormen zoals de Knarrenhof, maar benadrukte in Zwolle dat de financiering niet het enige is dat de ontwikkeling in de weg staat. Naast geld is er ook fysiek de ruimte nodig waar deze initiatieven ontwikkeld kunnen worden.   De minister roept daarom gemeenten op om grond hiervoor beschikbaar te stellen: “Dat is hard nodig, want de vraag naar deze woonvormen zal als gevolg van de vergrijzing alleen maar toenemen.  Gemeenten en provincies moeten anticiperen op die toekomst. Niet alleen vanwege hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om in deze groeiende behoefte te voorzien, maar ook omdat het  een wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst van de zorg in Nederland, waarin de vraag naar zorg toeneemt en de arbeidsmarkt krimpt.”