Pilots logeerzorg van start

Op 17 april 2019 zijn tien gemeenten gestart met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Minister de Jonge gaf het startsein van deze pilots tijdens een bijeenkomst in het logeerhuis Strandgoed Ter Heijde van zorginstelling Pieter van Foreest.

Deelnemers van pilot logeerzorg bij start van de pilots
Alle deelnemers van de pilots logeerzorg bij de officiële aftrap met minister Hugo de Jonge van VWS

Langer Thuis en logeerzorg

Door logeerzorg kunnen ouderen die thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld een partner tijdelijk in een zorginstelling logeren zodat de mantelzorger even op adem kan komen. Het ministerie van VWS ondersteunt de gemeenten met 1 miljoen euro vanuit het programma Langer Thuis. Daarmee kunnen gemeenten onder meer een coördinator voor de logeerzorg aanstellen. Deze brengt de mogelijkheden voor logeerzorg onder de aandacht van mantelzorgers en professionals en coördineert de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. De pilots worden gestart op initiatief van de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie Hermans (VVD).

Respijtzorg en logeerzorg 

Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is mooi, maar soms ook intensief en zwaar. Er zijn mantelzorgers die hierdoor overbelast raken en velen lopen het risico overbelast te worden. Om dit te voorkomen is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Respijtzorg is vervangende zorg die mantelzorgers in staat stelt om even er tussenuit te kunnen en op adem te komen. Een bijzondere vorm van respijtzorg is logeerzorg. Bij logeerzorg verblijft de oudere tijdelijk op basis van een ‘sociale noodzaak’  – om de mantelzorger te ontlasten – op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis. Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg.

De Tweede Kamerleden Sophie Hermans (VVD) en Vera Bergkamp (D66) riepen in 2018 om deze vorm van respijtzorg verder te ontwikkelen. Minister de Jonge zegde daarop toe om in het programma Langer Thuis, dat beoogt de zorg voor ouderen thuis te verbeteren, pilots in te richten voor deze vorm van respijtzorg.

Waarom zijn deze pilots nodig? 

De pilots zijn nodig om de volgende drie redenen:

  1. Veel mantelzorgers zijn nog niet bekend met de ondersteuningsmogelijkheden die er voor ze zijn. Ze durven niet om hulp te vragen of ze voelen zich bezwaard om de zorg over te dragen aan anderen.
  2. Er is veel onbekendheid bij huisartsen en wijkverpleegkundigen over respijtzorg en logeerzorg.
  3. Op het gebied van de inkoop van plekken is nog niet altijd duidelijk hoe logeerzorg te organiseren is. Gemeenten en zorgverzekeraars moeten daarin samenwerken, maar die samenwerking is nog niet vanzelfsprekend.

Coördinator logeerzorg

In elk van de pilotgemeenten gaat een coördinator logeerzorg aan de slag. Enerzijds om de partijen bij elkaar te brengen, anderzijds om de mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot de logeerzorg. De 10 pilots duren tot en met april 2020. Ze worden begeleid  door VWS en de kennisinstelling Movisie.

Uiteindelijk komt er een algemeen stappenplan logeerzorg. Daarmee kunnen alle gemeenten in Nederland praktisch aan de slag.