In 2040 meer mantelzorg van ouderen voor andere ouderen

Het aantal mantelzorgers per zelfstandig wonende 75 plusser zal volgens ramingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) afnemen van bijna 5 in 2018 naar 3 in 2040.  Het aantal mantelzorgers van 75 jaar en ouder zal verhoudingsgewijs toenemen. In de krimpgebieden van Nederland speelt deze daling en verschuiving meer dan elders. Dit blijkt uit de ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2014. Een verkenning van de regionale ontwikkelingen voor de komende 20 jaar’ die 8 november 2019 is verschenen.

Mantelzorg
Beeld: Bert de Jong

Tegelijkertijd met de publicatie over de toekomst van de mantelzorg heeft het SCP ook het rapport ‘Mantelzorgers in het vizier’ uitgebracht met een overzicht van de belangrijkste kennis over mantelzorg in Nederland die verzameld is door het SCP.

In het online magazine 'Mantelzorg 2019' zet het SCP belangrijke inzichten over de reikwijdte en begrenzingen van de mantelzorg in Nederland op een rij.

Langer Thuis

Het programma Langer Thuis mantelzorgers van thuiswonende ouderen door:

  • mantelzorgers te laten weten dat zij er niet alleen voor staan (o.a. via een landelijke campagne volgend jaar en regionale bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten (in het kader van Moeder aan de lijn);
  • mantelzorgers te ontzorgen met minder regels en duidelijke informatie (oa. Via een informatiebox en het schrappen van belemmerende regels);
  • meer en betere vervangende zorg te bieden via de landelijke aanjager respijtzorg en diverse pilots met nieuwe vormen van respijtzorg;
  • de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals te verbeteren;
  • werkgevers mantelzorgvriendelijk te maken incl. een mantelzorgvriendelijk HR beleid.