Mantelzorgtest met lokaal hulpaanbod van start

Met de Mantelzorgtest krijgen mantelzorgers meer zicht op de belasting die hun mantelzorgtaken met zich meebrengt. In de gemeenten Breda, Moerdijk en Tilburg is nu het lokale hulpaanbod van organisaties die (zorg)taken uit handen kunnen nemen, gekoppeld aan de online Mantelzorgtest.

Mensen die voor hun naaste zorgen vinden het vaak vanzelfsprekend wat ze allemaal doen. Zij koken, wassen en strijken, chauffeuren of doen de administratie. Maar met ontwikkelingen als het ouder worden van de bevolking en mensen die steeds langer thuis blijven wonen, komt er steeds meer druk te liggen op mensen die deze zogenoemde mantelzorg verlenen. Onbewust kan teveel ‘zorg’ leiden tot overbelasting van de mantelzorger zelf. Daarom wil zorgverzekeraar CZ samen met gemeenten mantelzorgers ondersteunen bij het invullen van hun mantelzorgtaken. Hiervoor is nu de online Mantelzorgtest beschikbaar. Met deze test krijgen mantelzorgers meer zicht op de belasting die hun mantelzorgtaken met zich meebrengen en helpt hen de balans te bewaken tussen zorg voor een naaste en aandacht en tijd voor henzelf. De Mantelzorgtest wordt nu als eerste ingezet voor de inwoners in de regio Breda, Moerdijk en Tilburg.

Mantelzorgtest
©CZ

Lokaal hulpaanbod

In samenwerking met de gemeenten is door CZ, met ondersteuning vanuit het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS, de Mantelzorgtest ontwikkeld. In drie regionale varianten vinden mantelzorgers behalve informatie en diensten van CZ ook het lokale hulpaanbod van organisaties die (zorg)taken uit handen kunnen nemen. “Met de Mantelzorgtest geven we mantelzorgers inzicht in de taken die ze vaak uitvoeren en de belasting die het hen geeft”, legt Mijke Buijs, programmamanager zorginnovatie bij CZ uit. “Mantelzorgers ontvangen daarop direct een hulpadvies. Dat kan bijvoorbeeld een advies zijn om voor de administratie een vrijwilliger van een lokale welzijnsorganisatie in te schakelen zodat er meer tijd over blijft voor andere mantelzorgtaken”, vervolgt Buijs.

Juist omdat in de toekomst steeds vaker een beroep zal worden gedaan op mantelzorgers, vindt CZ het belangrijk dat zij inzicht krijgen in belasting die de mantelzorgtaken met zich meebrengen om hen vervolgens te helpen bij het ontlasten hiervan. Mijke Buijs; “Mantelzorgers zijn vaak nog onbekend met het (lokale)hulpaanbod van organisaties die hen (zorg)taken uit handen kunnen nemen. Samen met zowel lokale als regionale en landelijke partners kijken we daarom continue of de uitkomsten van de mantelzorgtest aansluiten bij de behoefte van mantelzorgers. Gezamenlijk ontwikkelen we een passend hulpaanbod.”

Dag van de mantelzorg

De Mantelzorgtest is gelanceerd rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Alle drie de gemeenten hebben hiervoor een eigen gepersonaliseerde website zodat deze herkenbaar is voor de inwoners. De regionale implementatie en communicatie vindt plaats via (zorg)professionals, met een campagne in de drie gemeenten en in nauwe samenwerking met lokale, betrokken partijen.