Regionaal leernetwerk ouderenzorg van start

Wat zijn de geleerde lessen van netwerksamenwerking in de ouderenzorg? Hoe realiseren deze ouderenzorgnetwerken dat er daadwerkelijk impact is op de gezondheid en zelfredzaamheid van ouderen, met schaarse middelen? In het kader van het programma Langer Thuis worden lerende netwerken die actief zijn op regionaal niveau (100.000+ inwoners) gevormd, die van en met elkaar leren wat werkt en welke voorwaarden nodig zijn om de samenwerking tot een succes te maken.

Een eerste leernetwerk, bestaande uit afgevaardigden van 10 ouderenzorgnetwerken met veel ervaring, kwam in november bij elkaar, op de locatie van Raedelijn in Utrecht, die de bijeenkomst tevens organiseerde. Belangrijke thema's waren:

  • Het belang van een krachtige regio-infrastructuur, wat zijn de condities?
  • Hoe hebben we het netwerkleiderschap belegd en welk type netwerkleider ben ik zelf?
  • Welke governance principes werken, hoe houden we iedereen aangehaakt?
  • Hoe kunnen we op inhoudelijke vraagstukken van elkaar leren, bijvoorbeeld:¬† Hoe organiseer ik een co√∂rdinatiepunt voor tijdelijk verblijf?, Op welke wijze kunnen we ouderen betrekken bij onze netwerksamenwerking?.

Een lange lijst van lessons learned is gemaakt en wordt - vanaf januari 2020 via komende leernetwerken en masterclasses gedeeld, zowel landelijk als in de regio (maatwerk). De leden van de ervaren netwerken kunnen op thema gevraagd worden om elders in het land kennis te delen. Raedelijn organiseert samen met collega organisaties dit programma. Parallel wordt in 2020 een netwerkbureau ingericht waar (regionale) vraagstukken met betrekking tot netwerksamenwerking kunnen worden neergelegd.

Neem voor meer informatie contact op met Raedelijn.