Welzijn op Recept in steeds meer gemeenten, nog ruimte voor verbetering

Het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept heeft vandaag aan Paul Blokhuis nieuw onderzoek overhandigd waaruit blijkt dat mensen in 83 gemeenten al gebruik kunnen maken van Welzijn op Recept. Ook wijst het onderzoek uit dat er nog ruimte is voor verbetering. Zo is het aantal verwijzingen per huisarts laag. Een nieuw onderzoek moet meer inzicht geven in de opschaling en effecten van Welzijn op Recept.

Overhandiging onderzoek Welzijn op recept
Jan Joost Meijs en Miriam Reijnders van het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept overhandigen onderzoek Welzijn op recept aan staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS

Welzijn op Recept is een interventie waarbij de huisarts patiënten met psychosociale klachten kan doorverwijzen naar een welzijnscoach die samen met de patiënt bepaalt welke sociale activiteit diegene wil oppakken om zo het welzijn te verhogen. Mensen die zijn geholpen door een welzijnscoach zeggen dat ze hun zelfvertrouwen terugvinden, zich gezonder voelen en weer een toekomstperspectief hebben.

Welzijn op Recept is dus een veelbelovende interventie, maar er is nog niet veel onderzoek naar gedaan. Een nieuw onderzoek moet uitwijzen in hoeverre patiënten zijn geholpen bij deze aanpak en ook hoe het financiële plaatje eruitziet. Daarnaast bestudeert het hoe huisartsen kunnen worden geholpen, zodat ze meer mensen eerder weten door te verwijzen. En bekijkt het hoe gemeenten en andere spelers in de zorg en welzijn kunnen worden geholpen om Welzijn op Recept op meer plaatsen aan te bieden.