Taskforce Wonen en Zorg roept op tot actie

Er zijn heel veel passende woonvormen nodig voor ouderen. De komende twee jaar stimuleert de Taskforce Wonen en Zorg gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties om hiermee aan de slag te gaan. Dinsdag 21 januari presenteerde de Taskforce zijn werkplan.

Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg: “Het is niet vanzelfsprekend dat gemeenten samen met woningcorporaties en zorgorganisaties aan één tafel te zitten. Vanaf vandaag is dat precies wat wij als Taskforce, samen met onze ambassadeurs, aanjagen. We leggen de lat hoog: we streven ernaar dat dit jaar in alle gemeenten een analyse wordt gemaakt van de woonzorgopgaven. En we willen dat in 2021 gemeenten samen met hun lokale partners afspraken maken op het thema wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Met als uiteindelijk doel dat er in alle gemeenten passende woonzorgvormen gerealiseerd worden.”

Taskforce jaagt aan, reikt aan en zorgt voor doorbraken

De komende jaren organiseert de Taskforce, samen met de ambassadeurs, bestuurlijke bijeenkomsten in de regio. Daarbij reikt hij –zie www.taskforcewonenzorg.nl- inspirerende voorbeelden, geleerde lessen en informatiebronnen aan om het gesprek te voeden. “We zien bij veel bestuurders wel de wil om in actie te komen op dit thema, maar ze weten vaak niet hoe”, aldus Adriani. Een ondersteuningsteam staat paraat om de partijen te helpen bij deze opgave. Tegelijkertijd organiseert de Taskforce werksessies door het land om hardnekkige vraagstukken te doorbreken. Vraagstukken die om een oplossing op landelijk niveau vragen. De eerste uitdaging waar de Taskforce de tanden in zet is de financiering van de ontmoetingsruimtes. “Want dat een ontmoetingsruimte belangrijk is om vereenzaming tegen te gaan, vindt iedereen. Maar van wie is het en wie betaalt het?”, besluit de voorzitter.

Meer informatie over Taskforce Wonen en Zorg

De ministers De Jonge (VWS) en Van Veldhoven (BZK) hebben het werkplan van de Taskforce Wonen en Zorg aan de Tweede Kamer gestuurd. De Taskforce maakt deel uit van de aanpak van het kabinet om zelfstandig wonende ouderen passende huisvesting te kunnen (blijven) bieden.

Het werkplan, praktische tips voor partners om lokaal aan de slag te gaan en een meldpunt voor knelpunten zijn te vinden op  www.taskforcewonenzorg.nl.

De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van en bestaat uit VNG, Aedes, Actiz en ministeries VWS en BZK.

Taskforce

Bovenste rij, van links naar rechts: Heleen Stigter, Marleen Damen, John Bos, Marieke Kleiboer en Rick Hogenboom. Onderste rij, van links naar rechts: Chris Kuijpers, Cees van Boven en Hans Adriani. *Marien de Langen ontbreekt op de foto.