Aanjager respijtzorg overhandigt haar aanbevelingen aan de minister

Maandag 3 februari overhandigde aanjager respijtzorg Clémence Ross haar rapport met aanbevelingen voor het verbeteren van respijtzorg aan minister Hugo de Jonge van VWS. De minister heeft het rapport aan de Tweede Kamer gestuurd.
 

Overhandiging eindrapport aanjager respijtzorg
©ANP
Clémence Ross overhandigt het eindrapport Aanjager respijtzorg aan minister Hugo de Jonge

Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een onmisbare rol voor de grote en groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis woont. Om de zorg goed vol te kunnen houden is het belangrijk dat mantelzorgers de zorg durven delen zodat zij tijdelijk even op adem kunnen komen. Om allerlei redenen ervaren zij nog veel drempels om van respijtzorg gebruik te maken.

Een van de redenen is dat respijtzorg niet goed aansluit bij de wensen van mantelzorgers. Daarom heeft minister De Jonge begin 2019 Clémence Ross gevraagd landelijk aanjager respijtzorg te worden en samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders te bekijken hoe het komt dat vraag en aanbod van respijtzorg onvoldoende op elkaar aansluiten.

Clémence Ross heeft bij vier gemeenten praktijkinterventies laten uitvoeren. Hierdoor is goed zichtbaar geworden hoe verbeteringen in respijtzorg voor mantelzorgers bepaald en doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast zijn goede voorbeelden in beeld gebracht die navolging verdienen en verspreiding naar gemeenten, verzekeraars en zorgaanbieders in het land. Deze goede voorbeelden zijn opgenomen in een waaier.