Oproep: laat weten hoe u samenwerkt binnen uw netwerk integrale ouderenzorg

Het RIVM inventariseert de integrale netwerken ouderenzorg in Nederland. Vul voor 25 februari de vragenlijst in!

Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan er netwerken integrale ouderenzorg waarbij verschillende professionals en/of organisaties op lokaal of regionaal niveau samenwerken aan een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn voor ouderen. Om meer inzicht te krijgen in deze netwerken en de netwerken beter te kunnen ondersteunen heeft het ministerie van VWS het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd deze netwerken te inventariseren.

Bent u als zorgprofessional of coördinator betrokken bij een netwerk integrale ouderenzorg? Help de onderzoekers dan om een goed beeld te krijgen. Vul daarvoor voor 25 februari 2020 de vragenlijst online in. Ga direct naar de vragenlijst.

Bij vragen kunt u contact opnemen met maarten.beijer@rivm.nl.