Stimuleringsregeling Wonen en Zorg wijzigt per 3 april

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) wijzigt met ingang van 3 april 2020. Deze wijzigingen gelden voor de planontwikkelfase en de bouw-/nafinancieringsfase. Hierdoor komt een bredere doelgroep in aanmerking en kunnen, naast banken, ook andere financiers een borgstelling voor verstrekte leningen krijgen.

Door de wijzigingen:

  • komen ook nieuwe woonvormen voor ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben in aanmerking voor de financiering;
  • wordt het aanvragen van financiering makkelijker;
  • wordt de kans op het krijgen van financiering groter;
  • kunnen naast banken ook andere financiers voor de bouw-/nafinancieringsfase gebruik maken van de borgstellingsfaciliteit van RVO.

Grotere doelgroep

Door de verruiming komen ook initiatieven van toekomstige bewoners en sociale ondernemers voor ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben in aanmerking voor subsidie. De verwachte vraag naar verpleeghuiszorg maakt stimulering van kleinschalige wooninitiatieven gewenst. Deze verruiming gold al voor de initiatieffase en met ingang van 3 april 2020 ook voor de vereenvoudigde en verruimde planontwikkelfase en bouw-/nafinancieringsfase.

Om het verstrekken van een lening voor de planontwikkelfase te vereenvoudigen, kan deze voortaan worden aangevraagd bij RVO. RVO beoordeelt de aanvraag en heeft de mogelijkheid om een lening te verstrekken.

Meer financiers

Met de wijzigingen wordt tenslotte geregeld dat naast banken ook andere betrouwbare alternatieve financiers een borgstelling voor leningen in de bouw-/nafinancieringsfase kunnen krijgen. Denk hierbij aan MKB-fondsen. Hierdoor krijgen sociale ondernemers en bewonersinitiatieven meer mogelijkheden om de financiering te regelen. De financier in kwestie moet hiervoor wel eerst een overeenkomst sluiten met RVO.