SET COVID-19 gesloten voor aanvragen

Sinds de openstelling van de regeling SET COVID-19 hebben veel zorgaanbieders een aanvraag ingediend. Met deze regeling kunnen versneld extra digitale toepassingen worden ingezet voor zorg op afstand voor thuiswonende ouderen en mensen met een chronische beperking of ziekte. Het subsidieplafond van € 23 miljoen is inmiddels bereikt. Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk.

Alle ingediende aanvragen nemen wij in behandeling. Wij verwachten dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Alle indieners krijgen zo snel mogelijk bericht over hun aanvraag.

Fasttrack Beeldschermzorg

Wellicht kunt u gebruik maken van Fasttrack Beeldschermzorg. Dit is een toolkit die VitaValley vanuit ondersteuningsprogramma SET-up heeft ingericht. U vindt hier tips en tools om u te helpen bij de implementatie van beeldschermzorg.

Reguliere SET blijft open voor aanvragen

Voor de reguliere SET-regeling kunt u nog steeds een aanvraag indienen voor het verder opschalen van digitale toepassingen in de zorg op afstand. Dit is ook interessant voor aanbieders van ondersteuning en zorg die als gevolg van de COVID-19 uitbraak aan de slag willen met digitale toepassingen die zorg op afstand faciliteren. Daarnaast kunt u met uw aanvraag voor de reguliere SET een vervolg geven aan initiatieven die onder de SET COVID-19 zijn gehonoreerd. Hiervoor gelden wel andere voorwaarden.