Richtlijn dagbesteding is vertaald voor 5000 vrijwilligers en alzheimer cafés

De Rijksoverheid, gemeenten en zorgaanbieders willen de ondersteuning voor kwetsbare mensen thuis zoveel mogelijk door laten gaan. In de ‘Aanpak kwetsbare ouderen die thuis wonen bij verzwaring problemen en crisissituaties’ wordt in richtlijnen uiteengezet wat er is afgesproken ten aanzien van dagbesteding,- behandeling-  en –opvang. Ook voor mensen met dementie zijn deze richtlijnen van groot belang. Alzheimer Nederland heeft op hun website uiteengezet in welke vorm dagbesteding en opvang voor mensen met dementie nog wél mogelijk is. Er worden verschillende alternatieven aangeboden.