Persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers, pgb – gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg

De richtlijnen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aangepast. Specifiek voor mantelzorgers, pgb - gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg zijn aanvullende voorzieningen getroffen, indien de cliënt COVID-19 klachten heeft.

Er zijn speciale pakketten beschermingsmiddelen samengesteld; een ‘korte termijn pakket’ om te gebruiken in afwachting van een testuitslag, en een ‘langer termijn pakket’, voldoende voor het bieden van zorg gedurende twee weken. De pakketten zijn, met een elektronisch recept van de huisarts of GGD, af te halen bij de apotheek. Er zijn geen kosten aan verbonden.