Webinar Financiering gemeenschappelijke ruimtes woonzorgprojecten

De financiering van gemeenschappelijke ruimtes in woonzorgprojecten is een knelpunt, blijkt uit de inventarisatie van de Taskforce Wonen en Zorg deze zomer. Het webinar ‘Financiering gemeenschappelijke ruimte’ gaat in op deze vraag.

Voorbeelden van gemeenschappelijke ruimte in woonzorgprojecten

In de webinar worden voorbeelden gepresenteerd waar het is gelukt om de gemeenschappelijke ruimte te realiseren in woonzorgprojecten. De direct betrokkenen vertellen hoe het lukt om ruimte, ontmoeting en activiteiten te organiseren en te exploiteren.

Het biedt inzicht in succesfactoren maar geeft ook aan wat lastig blijft. De sprekers gaan met de deelnemers aan het webinar in gesprek over knelpunten bij het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen. Samen zoeken we naar oplossingsrichtingen.

Ontmoeting en ondersteuning belangrijke meerwaarde

In wooncomplexen voor ouderen bieden de gemeenschappelijke voorzieningen vaak een belangrijke meerwaarde. Daar vindt ontmoeting en ondersteuning plaats. Samen eten, koffie drinken en activiteiten doen, maakt dat bewoners elkaar leren kennen en omzien naar elkaar.

Met het verdwijnen van verzorgingshuizen is de behoefte aan geclusterde woonvormen met mogelijkheden voor ontmoeting en zorg dichtbij toegenomen. Senioren willen er graag wonen maar de realisatie van deze voorzieningen en exploitatie op langere termijn blijken in de praktijk dikwijls ingewikkeld. Gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties hebben hiervoor geen structurele financieringsmogelijkheden.

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg, in opdracht van de ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG.

Het programma is hier te vinden; deelname is kosteloos, maar aanmelding is verplicht.

De input uit dit webinar neemt de Taskforce Wonen en Zorg mee naar de werksessie die zij een week later over dit onderwerp organiseert.

Meer weten?

Het webinar maakt deel uit van een serie van drie. De andere twee vinden plaats op:

Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking - maandag 9 november 2020

Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente - maandag 11 januari 2021

Alle webinars starten om 14.30 uur en eindigen om 16.00 uur.