Webinar woonvormen: Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking

Partijen uit het woon- en zorgdomein bij elkaar te brengen en de samenwerking ‘werkend’ te krijgen is lastig, geven gemeenten aan. De stap van beleid naar uitvoering wordt moeilijk gemaakt. Daarnaast hebben de lokale partners (publiek en privaat) uiteenlopende belangen en een verschillende tijdshorizon.

Waar lukt het wel? Wat zijn redenen dat het niet lukt? En wat zijn praktische handvatten?

In het webinar 'Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking' op 9 november van 14.30 - 16.00 uur verdiepen we ons in drie praktijkvoorbeelden. Aanmelden kan hier.

Amsterdam en Enschede

In Amsterdam is de gemeente de partij die publieke en private partners betrekt bij de opgave voor meer geclusterde seniorenwoningen. In Enschede nam zorgorganisatie de Posten het voortouw. De vastgoedontwikkeling van het zorgterrein is opgepakt als een wijkopgave samen met lokale samenwerkingspartners en de buurtbewoners.

Womingcorporatie

In het derde voorbeeld laat woningcorporatie Domesta zien hoe op allerlei manieren de samenwerking met gemeenten, zorgpartijen, onderwijs en andere woningcorporaties wordt gezocht en benut. Bij veel sociale opgaven is wonen het fundament van de aanpak. De corporatie heeft de sleutel maar hoe zet je die het beste in?

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties én burgerinitiatieven / sociaal ondernemers die werken aan levendige ontmoetingsplekken, willen kennismaken met goede voorbeelden en mee willen denken over duurzame oplossingen.