Regeling van de MInister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende subsidiëring ter stimulering van woonzorginstrumenten (Stimuleringsregeling Wonen en Zorg)