Monitor Langer Thuis 2019

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft 32 indicatoren uitgewerkt die zijn opgesteld binnen het Programma Langer Thuis, en de resultaten daarvan gebundeld in de Monitor Langer Thuis 2019. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   gebruikt deze resultaten om te zien of doelstellingen binnen het Programma Langer Thuis bereikt worden. De Monitor Langer Thuis 2019 is een nulmeting; de monitor zal in de zomers van 2020 en 2021 herhaald worden.