Gespreksstof versterking sociale basis voor ouderen

In deze oplegger staan 10 vragen voor een zinvol gesprek tussen gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, (sociale) wijkteams, woningbouwverenigingen, mantelzorgers, ouderen, vrijwilligers om te komen tot afspraken en acties voor het versterken van de sociale basis voor ouderen.