Ongepland tijdelijk verblijf voor kwetsbare ouderen via 1 ingang. Inventarisatie van initiatieven

De inventarisatie geeft een overzicht van zorgaanbieders waar kwetsbare ouderen snel terecht kunnen voor ongepland
(tijdelijk) verblijf. Daarnaast gaat de inventarisatie in op wat er nog meer nodig is aan zorg en wat de knelpunten daarbij zijn.