Eindrapport aanjager respijtzorg

Aanjager respijtzorg Clémence Ross onderzocht samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders te bekijken hoe het komt dat vraag en aanbod van respijtzorg onvoldoende op elkaar aansluiten. In de Waaier respijtzorg zijn goede voorbeelden uit de praktijk opgenomen.