Rapport: Onderzoek naar lokale mantelzorgondersteuning

Eén op de drie volwassenen is mantelzorger en zij zijn hard nodig; mantelzorg komt vroeg of laat op ieders pad. Afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar mantelzorgers en hun ondersteuning, maar vraag en aanbod blijkt vaak niet op elkaar aan te sluiten. Hoe valt deze kloof te verklaren? En wat hebben gemeenten nodig om de kloof te overbruggen?