Subsidieregelingen Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

In deze animatie wordt een toelichting gegeven op de Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg van het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). De achtergrond, het doel en de subsidiemogelijkheden worden uitgelegd.

Subsidieregelingen Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

Voor mensen die langdurig ondersteuning of zorg nodig hebben is er veel veranderd
Ook voor ouderen die steeds vaker langer thuis blijven wonen.
Dat vraagt om goed op elkaar afgestemde ondersteuning en zorg die past bij de behoeften en mogelijkheden van ouderen en de mensen om hen heen.
Het vormgeven van deze ondersteuning en zorg doe je samen met ouderen zelf en hun naasten.
Om hen heen staat een netwerk van professionals, zoals de huisarts, de thuiszorg medewerker,
Het centrum voor dagbesteding, de fysiotherapeut...
Samen bieden zij passende ondersteuning en zorg.
Het is belangrijk dat deze netwerken voortdurend blijven leren, om bestaande werkwijzen te verbeteren en waar nodig nieuwe te ontwikkelen.
Het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning helpt lokale netwerken hierbij.
Met subsidies om het netwerk verder te ontwikkelen en op die manier de ondersteuning en zorg goed af te stemmen op de lokale en individuele situatie.
Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden.
Zo is er een Ontwikkelsubsidie voor startende netwerken en een Uitwerkingssubsidie voor meer ervaren netwerken.
Maakt u deel uit van een lokaal netwerk dat samenhangende ondersteuning en zorg biedt aan thuiswonende ouderen in wilt u dit verder ontwikkelen?
Bekijk de subsidiemogelijkheden en blijf op de hoogte via www.zonmw.nl/lzo