Over het programma

Het VWS-programma Langer Thuis

Over tien jaar telt Nederland ruim 2 miljoen mensen van 75 jaar of ouder. Dat zijn 600.000 ouderen meer dan vandaag; een record.

Voor veel ouderen is het belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen in het dagelijks leven: zelf boodschappen doen, vrijwilligerswerk, oppassen op kleinkinderen, een bezoek aan het museum en reizen met het openbaar vervoer. Naar mate hun kwetsbaarheid toeneemt, zijn deze activiteiten niet meer vanzelfsprekend.

Om het toenemend aantal ouderen genoeg zorg en ondersteuning te bieden, staat Nederland voor een belangrijke opgave. Er is bijvoorbeeld meer zorgpersoneel nodig, terwijl het aantal werkenden naar verhouding afneemt. 

Animatie Langer Thuis

Fijn en veilig wonen in een vertrouwde omgeving, dat willen we allemaal. Zeker als je ouder wordt en je persoonlijke behoeften veranderen. Het programma Langer Thuis verbetert drie belangrijke voorwaarden om zelfstandig oud te worden, waarin de kwaliteit van leven hoog blijft.)


(Goede ondersteuning en zorg thuis moeten worden afgestemd op individuele behoeften. Professionals gaan als een team rond de ouderen staan. En er komt meer geld voor e-health thuis.)

(In beeld staat: 2.)

(Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar. We ondersteunen hen waar we kunnen, bijvoorbeeld met respijtzorg.)

(In beeld staat: 3.)

(De woonsituatie van ouderen moet passen bij hun behoeften en wensen. Aanpassingen van de huidige woning of verhuizen naar een andere geschikte woning zijn dan een oplossing.)

(Daarvoor zijn meer vernieuwende woonzorgvormen voor ouderen nodig. Zo realiseren we dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.)

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.)

Het programma 'Langer Thuis'

Het programma ‘Langer Thuis’ is één van de drie programma’s waarmee het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de ouderenzorg wil verbeteren.

Samen met betrokken partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau werkt Langer Thuis aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen thuis. De leefwereld van deze doelgroep staat hierbij centraal.

Drie thema's:
Het beleidsprogramma focust op drie thema’s:
1. Professionele kwalitatieve zorg thuis;
2. Mantelzorg en andere vormen van vrijwillige ondersteuning;
3. Het verbeteren of behouden van een goede woonomgeving.

De afgelopen jaren heeft het programma de eerste stappen gezet met inventarisaties van het probleem, het vergaren van ervaring en kennis en praktische oplossingen in het werkveld.

De laatste stand van zaken over de uitkomsten vindt u in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. Het programma valt onder de Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) en loopt tot eind 2021.

Twee andere programma's
De andere twee programma’s: Eén tegen eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis, focussen op het tegengaan van eenzaamheid en het verbeteren van de overgang tussen thuis wonen en het verpleeghuis.

Contact
Heeft u vragen of suggesties? Neem contact met ons op.