Over het programma

Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Het programma richt zich op ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers en vrijwilligers zorg en welzijn, en wonen.

Animatie Langer Thuis

Fijn en veilig wonen in een vertrouwde omgeving, dat willen we allemaal. Zeker als je ouder wordt en je persoonlijke behoeften veranderen. Het programma Langer Thuis verbetert drie belangrijke voorwaarden om zelfstandig oud te worden, waarin de kwaliteit van leven hoog blijft.)


(Goede ondersteuning en zorg thuis moeten worden afgestemd op individuele behoeften. Professionals gaan als een team rond de ouderen staan. En er komt meer geld voor e-health thuis.)

(In beeld staat: 2.)

(Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar. We ondersteunen hen waar we kunnen, bijvoorbeeld met respijtzorg.)

(In beeld staat: 3.)

(De woonsituatie van ouderen moet passen bij hun behoeften en wensen. Aanpassingen van de huidige woning of verhuizen naar een andere geschikte woning zijn dan een oplossing.)

(Daarvoor zijn meer vernieuwende woonzorgvormen voor ouderen nodig. Zo realiseren we dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.)

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.)

In het programma Langer Thuis werkt het ministerie van VWS met 20 landelijke, regionale en lokale partijen samen. Het doel is dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Het programma richt zich op drie actielijnen: ondersteuning en zorg thuis, mantelzorger en vrijwilligers zorg en welzijn, en wonen.

Ondersteuning en zorg thuis

Sommige ouderen zijn afhankelijk van professionele ondersteuning en zorg. Zorg en ondersteuning moet passend zijn, en alle zorgverleners moeten goed samenwerken. Dat lukt niet altijd. Langer Thuis wil zorgnetwerken versterken. Dan kunnen zorgverleners nog beter als 1 team samenwerken als een oudere veel zorg nodig heeft. Ook werkt het programma aan soepelere doorstroming van en naar een tijdelijk verblijf.

Mantelzorgers en vrijwilligers zorg en welzijn

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar bij de hulp en zorg voor ouderen. Ongeveer 10 procent van de mantelzorgers en een kleiner deel van de vrijwilligers is overbelast. We laten mantelzorgers en vrijwilligers weten hoe ze snel en makkelijk vervanging kunnen organiseren (respijtzorg). Een denktank adviseert de minister over wettelijke regels die mantelzorgers nu belemmeren.  De aanjager respijtzorg Clémence Ross- van Dorp kijkt samen met gemeenten en zorgverzekeraars hoe de ondersteuning voor mantelzorgers verbeterd kan worden.

Wonen

Ouderen die hulpbehoevend zijn, kunnen zelfstandig blijven wonen als hun woning en omgeving het toelaten. Als hun gezondheid achteruit gaat, kan dat betekenen dat zij hun woning moeten aanpassen. Of dat zij moeten verhuizen. Het programma ondersteunt gemeenten bij het in beeld brengen van vraag en aanbod van geschikte woningen. Het programma Langer Thuis stimuleert de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.