Monitor Langer Thuis

De voortgang van het programma Langer Thuis wordt gevolgd aan de hand van indicatoren in de Monitor Langer Thuis. De uitkomstindicatoren geven inzicht in de maatschappelijke doelen van het programma. Met de procesindicatoren wordt de voortgang van de verschillende acties van het programma gemonitord. In de Monitor zijn verhalen van ouderen en mantelzorgers van Mijnkwaliteitvanleven.nl opgenomen om de leefwereld van de ouderen zelf in beeld te brengen.